روغن موتور بنزینی SG/CD 10W-40

ویژگی ها

RESULT SPECIFICATION UNIT METHOD PHYSICAL – CHEMICAL CHARACTERISTICS
Clear Appearance
15.2 (±0.3) MIN 12.5 cSt ASTM D445 Viscosity @ 100°C
150 (±5) MIN 145 ASTM D2270 Viscosity Index
210 (±5) MIN 205 °C ASTM D92 Flash Point
-33 (±3) MAX -30 °C ASTM D97 Pour Point
875 (±5) Kg/m3 ASTM D4052 Density @ 15°C
7 (±0.5) MIN 6 MgKOH/gr ASTM D2896 TBN
بارگذاری...

توضیحات تکمیلی

روغن موتور بنزینی SG/CD 10W-40

این روغن موتور از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.

این روغن موتور بنزینی چند درجه ای است که برای روانکاری خودروهایی که این سطح کیفیت برای آنها توصیه شده پیشنهاد می شود. این روغن دارای سطح کیفیت :

API SG/CD, ISIRI 3785

است. 

 

نوع بسته بندی: یک لیتری و 4 لیتری و بشکه

مشخصات

اسکرول به بالا