روغن موتور بنزینی SF/CD 20W-50

ویژگی ها

RESULT  SPECIFICATION

 

UNIT METHOD PHYSICAL – CHEMICAL CHARACTERISTICS
Clear Appearance
19.6(±0.3) MIN 16.3 cSt ASTM D445 Viscosity @ 100°C
100 (±5) MIN 90 ASTM D2270 Viscosity Index
230 (±5) MIN 220 °C ASTM D92 Flash Point
-15 (±5) MAX -9 °C ASTM D97 Pour Point
885 (±5) Kg/m3 ASTM D4052 Density @ 15°C
6 (±0.5) MIN 5 MgKOH/gr ASTM D2896 TBN
بارگذاری...

توضیحات تکمیلی

روغن موتور بنزینی SF/CD 20W-50

روغن موتور بنزینی است که در انواع تک درجه ای و چند درجه ای برای روانکاری خودروهایی که این سطح کیفیت برای آنها توصیه شده، پیشنهاد می شود که با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود که دارای سطوح کیفیت :

API SF/CD,ISIRI 4783

است .

 

نوع بسته بندی: یک لیتری و 4 لیتری و 5 لیتری و بیست لیتری و بشکه

مشخصات

اسکرول به بالا