SL/CF 20W50
SL/CF 20W50
۴ لیتری

۴ لیتری

۱ لیتری

۱ لیتری

روغن موتور بنزینی برای استفاده در خودرو هایی که در سال ۲۰۰۱ یا قبل از آن طراحی شده اند. این روغن به گونه ای فرموله شده است که مقاومت حرارتی بالایی داشته و مصرف کمتری را به همراه دارد.

 

Test

Method

Unit

Result

Dencity @ ۱۵۰ C

ASTM D۹۰۵۲

Kg/m۳

۸۸۰ (±۱۰)

Flash Point ( COC )

ASTM D۹۲

۰C

۲۱۵ (±۵)

Pour Point

ASTM D۹۷

۰C

-۲۴ (±۳)

Viscosity @ ۱۰۰۰ C

ASTM D۴۴۵

cSt

۱۹.۵ (±۰.۵)

VI

ASTM D۲۲۷۰

---

۱۲۵ (±۵)